Documenten

Hier voor de liefhebbers een aantal praktische documenten zodat mensen niet het wiel opnieuw hoeven uit te vinden.

-) De 10 voordelen van gemeenschapstuinen

-) Agenda Stadslandbouw van het Stedennetwerk Stadslandbouw

-) Draaiboek buurtmoestuinen

-) Europees handboek over Community Shared Agriculture (Mirror)

-) Overzicht van CSA bedrijven van 2008    

-) Tabel stadslandbouw

-) Beheerovereenkomst openbare moestuin
Steeds meer gemeenten geven groen in beheer bij burgers. Bij een moestuin komen daar enkele zaken bij ten opzichte van gewoon groenbeheer. Zo wil je misschien wel een hekwerk aanbrengen. De gemeente is wellicht huiverig voor de eventuele risico’s van het nuttigen van de oogst. Dit document is een voorbeeld van hoe je dit soort zaken kan regelen,  gebruik het als uitgangspunt om het proces van de samenwerking tussen gemeente en bewoners te versnellen.
In rood staan nog enkele overdenkingen, want er zullen altijd details zijn die je samen moet uitzoeken voordat je daadwerkelijk een schop in de grond kan steken.

-) Voorbeeld intentieverklaring
Soms mogen buurtbewoners een stuk gemeentegrond gebruiken en wordt daartoe een overeenkomst getekend met de contactpersoon bij de gemeente zoals een wijkbeheerder.

Voor initiatiefnemers van grotere of meer uitgebreide stadslandbouwprojecten op grond van de gemeente is het verstandig om eerst een intentieverklaring te tekenen voordat ze hun plannen concreet maken.

Anders bestaat de kans dat ze voor niets bezig zijn geweest, bijvoorbeeld doordat de betrokken ambtenaar van de zaak af wordt gehaald of dat een andere afdeling roet in het eten gooit.

De intentieverklaring is eigenlijk niets meer dan een bevestiging van de wil tot samenwerking en voor ambtenaren een steun in de rug om tijd te besteden aan het plan. Meestal wordt deze ondertekend door de wethouder of een bevoegde medewerker.

Hierna kan er rustig verder worden gewerkt aan zaken zoals het uitzoeken van de bodemkwaliteit, bestaande bestemming van de grond, vergunningen en de uiteindeljke beheersovereenkomst voor gebruik van de grond.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Eetbaar Nederland gelooft in toegang tot lokaal, gezond en vers voedsel voor iedereen. Voedsel wat met respect voor de mens en de aarde is gegroeid.